μPAC

Empowering Innovations

μPAC

Model CPU SRAM Flash I/O Expansion Bus 64-bit hardware
serial number
RTC DI DO RS-232/485 CAN Bus
I-7188 40M Hz 256 KB 512 KB - - Yes - - - 1/1
I-7188D
I-7188XA 512 KB For memory board only Yes 2 2
I-7188XAD
I-7188XB Yes 1 1
I-7188XBD
I-7188XBD-CAN -
I-7188XC 20M Hz 128 KB Yes - - 2 3
I-7188XCD
Model Special Feature CPU SRAM Flash I/O Expansion Bus DI DO Ethernet RS-232/485 FRnet
I-7188EA DI/DO 40M Hz 512 KB 512 KB -
6 7 1 2 -
I-7188EAD
I-7188EX I/O Expansion Bus Yes
- -
I-7188EXD
I-7188EF-016 FRnet - Yes
I-7188EFD-016
Model Special Feature CPU SRAM Flash I/O Expansion Bus Ethernet RS-232/485 FRnet
μPAC-7186EX - 80M Hz 512 KB 512 KB Yes
1 2 -
μPAC-7186EXD
μPAC-7186PEX Yes
μPAC-7186PEXD
μPAC-7186EX-SM 640 KB SRAM 640 KB -
μPAC-7186EXD-SM
μPAC-7186EX-FD 64 MB NAND Flash 512 KB
μPAC-7186EXD-FD
μPAC-7186EXD-CAN CAN port -
Model CPU SRAM Flash I/O Expansion Bus DI DO Ethernet RS-232/485 FRnet
μPAC-7186EG 80M Hz 640 KB 512 KB Yes - - 10/100 Base-TX 2 -
μPAC-7186EGD
I-7188XG 40M Hz 512 KB 1 1 - -
I-7188XGD
Model Wireless
Communication
CPU Flash SRAM Memory Expansion Ethernet RS-232/RS-485
μPAC-5001(D) - 80 MHz 512 KB 512 KB MicroSD 10/100 BaseTX 1/1
μPAC-5001(D)-FD MicroSD + 256 MB Flash
μPAC-5101(D) GPS MicroSD
μPAC-5101(D)-FD MicroSD + 256 MB Flash
μPAC-5201(D) 2G (GPRS) MicroSD
μPAC-5201(D)-FD MicroSD + 256 MB Flash
μPAC-5301(D) 3G (WCDMA) MicroSD
μPAC-5301(D)-FD MicroSD + 256 MB Flash
μPAC-5901(D) ZigBee
(Full Function Device)
MicroSD
μPAC-5901(D)-FD MicroSD + 256 MB Flash
Model CPU Flash SRAM Memory Expansion Ethernet Wireless
Communication
RS-232/RS-485
μPAC-5007(D) 80 MHz 512 KB 768 KB microSD + 512 KB Battery Backup SRAM 10/100 BaseTX - 1/1
μPAC-5107(D) GPS
μPAC-5207(D) 2G (GPRS)
μPAC-5307(D) 3G (WCDMA)